ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА КНИГА ЗА КРЪСТЬО ПИШУРКА

Книгата „Сплетител на бунтовния дух“ от ломчанина Юлий Йорданов, бе представена тази вечер във Враца по покана на Регионалния исторически музей. Книгата е посветена на...

ЗАГАСЕТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО, ЗА ДА ДОЙДЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

Лиана ФЕРОЛИ   ТИЛЮ ТИЛЕВ: Алхимията на висшата мъдрост се постига най-вече чрез вътрешното ни творческо преображение   Само така се стига до едновременното преживяване...