За нас

Съюзът на българските писатели (СБП) е творческо сдружение, създадено през 1913 г. с почетен председател Иван Вазов. Обединявайки значими майстори в областта на художествената литература, СБП се превръща в авторитетна организция със сериозно влияние в областта на културата. Сред председателите му и в неговите ръководства са избирани едни от най-даровитите и популярни литературни творци. В години на подем и на национални катастрофи СБП неизменно отстоява хуманни и родолюбиви ценности. Популяризирането на приноса на българските писатели в националната, европейската и световната литература и активната обществена позиция на творците са белег за естетическа и социална значимост на писателския съюз.
Въпреки различните политически влияния и идейни пристрастия, може да се каже, че СБП е сдружение с плуралистичен дух и естетическо многообразие. Развиването на всички литературни жанрове, на цялата палитра на литературните изяви е характерно за СБП. С особено внимание писателите се отнасят към традициите на българската словесност и съвременното развитие на българския език, към преподаването и изучаването на българската литература.
В различните години СБП издава десетки литературни периодични издания, сред които, сп. „Пламък“, сп. „Септември“, в. „Литературен фронт“, в. „Български писател“, в. „Словото днес“, сп. „Съвременник“, сп. „Славейче“, сп. „Факел“, сп. „Картинна галерия“, два бюлетина на СБП и др. Издателството на Съюза „Български писател“, като едно от най-големите издателства у нас, и днес дава възможност да се издава и преиздава литературната класика и да се утвърждават нови имена в литературата.
Към СБП в различни години се създават секции на белетристи, поети, литературни критици, публицисти, драматурзи, автори на литература за деца и пр., както и Кабинет на младия писател, и дружества на писателите в провинцията, повечето от които имат периодични литературни издания и алманаси.
СБП има активна международна дейност, договори за сътрудничество със сродни писателски сдружения от други държави и творческо сътрудничество с редица международни организации и форуми в областта на литературата и културата. Трайна следа оставят международните писателски срещи в София „Мирът – надежда на планетата“, в които участваха плеяда видни писатели от цял свят.
СБП и в миналото, и днес е привлекателно творческо средище, което работи с всички културни институции, творчески сдружения, национални и общински фактори в българската култура. Той е учредител и организатор на литературни програми и инициативи за срещи и годишнини, на литературни конкурси и награди.
СБП развива и днес дейността си за подпомагане на писателите в творчески и социален план, допринася да се реализират множество проекти и инициативи в полза на българската литература и нейните творци.

 

 

Председатели

СПИСЪК НА ИМЕНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ДО НАШИ ДНИ.

 • ИВАН ВАЗОВ – ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
 • ИВАН АНДРЕЙЧИН – 1913 Г.
 • КИРИЛ ХРИСТОВ – 1914 Г.
 • БОЖАН АНГЕЛОВ – 1915-1919 Г.
 • ЕЛИН ПЕЛИН – 1920-1921; 1940 Г.
 • МИХАИЛ АРНАУДОВ – 1922-1927; 1931-1934 Г.
 • ТОДОР ВЛАЙКОВ – 1928-1930 Г.
 • НИКОЛА АТАНАСОВ – 1935-1936 Г.
 • ДОБРИ НЕМИРОВ – 1937-1939 Г.
 • СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ – 1941-1943 Г.
 • ТРИФОН КУНЕВ – 1944 Г.
 • КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ – 1945 Г.
 • ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ – 1946-1948 Г.
 • ХРИСТО РАДЕВСКИ – 1949-1957 Г.
 • ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ – 1958-1962 Г.
 • КАМЕН КАЛЧЕВ – 1962-1964 Г.
 • ДИМИТЪР ДИМОВ – 1964-1966 Г.
 • ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ – 1966-1972 Г.
 • ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ – 1972-1979 Г.
 • ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ – 1980-1989 Г.
 • ПАВЕЛ МАТЕВ – 1989-1990 Г.
 • КОЛЬО ГЕОРГИЕВ – 1990-1993 Г.
 • НИКОЛАЙ ХАЙТОВ – 1993-1999 Г.
 • НИКОЛА РАДЕВ – 1999-2003 Г.
 • НИКОЛАЙ ПЕТЕВ – 2003-2013 Г.
 • БОЯН АНГЕЛОВ – 2014 Г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *