НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “КУБА – ДАЛЕЧНА И БЛИЗКА”

                                          

Асоциацията за приятелство “България – Куба”

съвместно със:

Синдиката на българските учители,

Националния дворец на децата

Българския антифашистки съюз,

Съюза на българските писатели,

Съюза на българските  журналисти,

 

със съдействието на

                Министерството на образованието и науката

и

            Посолството на Република Куба в Република България

 

организира през 2021/2022 учебна година

 

Национален ученически конкурс

“Куба – далечна и близка”

           

Участниците могат да насочат творческата си изява в следните направления:

            -Героите на Сиера Маестра;

            -Заветите на Апостола на кубинската независимост Хосе Марти;

            -Куба и нейните световни достижения в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта;

-Куба – география, екология, туризъм;

            -Интернационализмът и солидарността на Куба с народите по света;

-Съзидателно сътрудничество и приятелство Блгария – Куба.

 

Учениците могат да участват с написани на български или на   испански език писмени работи,  с мултимедийни формати и с рисунки.

 

 

Писмени работи:

 • проза (разкази, съчинения, есета)
 • поезия (стихове)
 • реферати

Мултимедийни формати

 • презентации и видео материали

Рисунки

            Цел:  Децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си.

Регламент:  В конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират по-отделно на двата езика, съответно в три възрастови групи:

 • I  –   IV клас
 • V – VII клас
 • VIII – XII клас

Участието в конкурса е индивидуално.

 

Писмени работи: поезия, проза, реферати:

 • Писмени работи, изпратени и на двата езика, ще се разглеждат и журират в категорията – Творби на испански език, ако участникът учи испански език.
 • Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще се състезава в съответната категория. По-голямата бройка работи няма да дава предимство на участника при журирането.
 • В рефератите да бъдат посочени използваните източници.

Ще бъдат журирани поотделно материалите на български и на испански език като водещи при оценяването ще са достоверността на пресъздадената информация, грамотността при написването и стилът. Творби на испански език ще се журират, ако участникът учи или има познания по испански език.

Темите могат да се избират и сред географията; икономиката; природата; екологията; туризма; културата; образованието; медицината; спорта и високите постижения в тези области; герои и творци на литературата и изкуствата в борбата за независимост на Куба; семейната памет /спомени на близки, живели или посетили Куба/; връзки България – Куба в различни области, договори за сътрудничество, взаимопомощ и съвместни проекти между двете държави и между обществени организации в сферата на икономиката, културата, образованието; спорта; история и дейност на Кубинския институт за приятелство между народите /ICAP/.

           Мултимедийни формати:

       Презентациите и видео материалите могат да са на български или на испански език по темите на конкурса, да е проявено лично отношение на авторите.

Рисунки:

размери на рисунките – от блок №4 до ½ кадастрон, 35/50 см

-няма ограничения в техниките за рисуване.

Примерни теми: по темите на конкурса, мигове от историята на Куба, кубински герои и творци, кубинското присъствие в България и българското в Куба, българо-кубинско приятелство, лични впечатления от Куба, представата за Куба днес, Куба в мечтите ни.

Общи условия:

Препоръчително е писмените работи, мултимедийните презентации и рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.

 

 

Моля, обърнете внимание!

 1. 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.
 2. 2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.
 3. 3. С явяването си за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

 

            Срок за приемане на творбите: до  15 юни 2022 г.

За писмените творби и медийни формати:

E-mail: cuba_konkurs@mail.bg

/С молба линковете да са с по-дълъг период на валидност/

 

За рисунките:

Синдикат на българските учители

/за конкурса Куба – далечна и близка“/

ул. „Ген. Паренсов“ № 11

пощ. код 1000,   гр. София

 

телефон  0879997306

 

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

 

Награди:

Жури от специалисти ще оцени творбите. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса чрез РУО на МОН, вестник “Учителско дело” и чрез сайта на НДД.

Победителите във всяка възрастова група ще получат своите награди на тържество в Националния дворец на децата гр. София. Разходите за пътуването до столицата за награждаването са за сметка на участниците. В случай, че епидемичната обстановка в страната не позволява присъствено награждаване, отличията ще бъдат изпратени по пощата.

С отличените рисунки ще бъде експонирана изложба.

 

Организационен комитет:

-Станка Шопова – почетен председател на Асоциация за приятелство “България – Куба” – Председател

-Тамара Такова – испанист, председател на Асоциацията за приятелство “България – Куба”

-д.ик.н. Янка Такева – Председател на СБУ

-Татяна Досева – Директор на Националния дворец на децата

-Снежана Тодорова – председател на СБЖ

-Боян Ангелов – председател на СБП

-Весела Груева – заместник-председател на БАС

-Радост Мазганова –  учител по испански език в 49 ОУ с изучаване на   испански език “Бенито Хуарес”, гр. София

-Къдринка Къдринова – журналист, писател, председател на Асоциация на журналистите – испаноговорящи.

 

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на моб. тел. 0896719620, E-mail: cuba_konkurs@mail.bg

В-к „Учителско дело” – 02 9813528, 0879997306 и Национален дворец на децата – 02 9202317.

Успех на всички участници!

                                             

                                                                       Организационен комитет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Приложение 1

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

КУБА – ДАЛЕЧНА И БЛИЗКА

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ИМЕ …………………………………………………………………………….  ВЪЗРАСТ ……………….

/собствено, бащино и фамилно име на участника/

АДРЕС ……………………………………………………., ТЕЛЕФОН…………, ЕЛ. ПОЩА ……

 

УЧИЛИЩЕ / ЦПЛР ……………………………………………………………….., КЛАС …………..

/ел. и пощенски адрес на училището/ЦПЛР и телефон/

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: …………………………………………………………………………………………

/имена на преподавателя – научен ръководител на участника и телефон за връзка/

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

 

Аз,долуподписаният/-ата  …………………………………………………………………………………

/трите имена на родителя/настойника/

 

Родител/настойник на ………………………………………………………………………………………

/трите имена на детето/

 

Заявявам своето съгласие, че:

-с участието в Конкурса, авторските права на творбата на моето дете се предоставят безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса.

-творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана. Тя може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на  дипляни, календари и други нетърговски цели, свързани с конкурса.

-с явяването си за получаване на награда за участие в конкурса  се съгласявам детето ми и аз да бъдам заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство.

-предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми /имена, клас, училище или ЦПЛР/ да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

 

Дата: …..                                                        Подпис:  ……

Населено място: ……………….                       /……………………………………………………./                                                                /трите имена на родителя/настойника/

 

 

Забележка: Ако участникът в Конкурса е над 18 г. попълва декларацията от свое име.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ЕМИЛИЯНСТАНЕВИЯТ „АНТИХРИСТ“
Next post Списание „Пламък“, брой 2, 2022