ВЕРА МУТАФЧИЕВА – ПРЕД СЪДА НА ИСТОРИЯТА

Лалка ПАВЛОВА

 

Фрагмент от монографията „Съдът на историята – „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева“  

 

Странно нещо е животът. Пръкнеш се от някакво зрънце, неизвестно какво, усмихнеш се на слънцето и започваш да вярваш, че то свети най-вече за тебе. Трябва ти доста време, докато разбереш, че животът наистина непрекъснато дава, но и непрекъснато взема. И колкото повече дава, толкова повече взема. А пък не всеки е способен това, което е получил като дар от природата, да го върне стократно умножено като дар за другите хора. Прехвърляйки хилядите страници от научното и художественото творчество на Вера Мутафчиева, оставам с убеждението, че тя твърде рано не само е разбрала, но е и наложила като свой житейски принцип максимата, изречена от френския писател Антоан дьо Сент-Екзюпери : „Истината се дълбае като кладенец.“ Тази ненаситност на духа на Вера Мутафчиева можем да открием дори и в необичайното ѝ желание след нейната смърт да бъде кремирана и прахът ѝ да бъде разпръснат не къде да е, а над водите на Егейско море, което е част от Средиземноморието между Балканския полуостров на запад и север, Мала Азия на изток и остров Крит на юг, като на североизток чрез Дарданелите се свързва с Мраморно море. В тези граници дължината на Егейско море е около 650 километра, максималната му ширина в южната част е около 450 километра – т. е. има площ от 214 000 квадратни километра. Мисля, ще изборът на Вера Мутафчиева съвсем не е случаен. Ако реалното ѝ жизнено време е било впримчено в границите на малката българска земя, то тя иска в безкрайността на отвъдното Духът ѝ да има широкото пространство на Егейския необят.

Озаглавих настоящата си монография „Съдът на историята“, имайки предвид спецификата на съдържанието и композиционния подход на авторката при изграждането на представите за историческото време на султан Мехмед II Завоевателя и неговите синове Баязид и Джем, както и сянката, която хвърля съдбата им върху следващите векове от съществуването на Европа и света. Мисля обаче, че това заглавие е изключително подходящо и за житейската биография  на самата Вера Мутафчиева, защото нейният жизнен път не е по-малко драматичен от този на белетристичните ѝ персонажи.

Вера Петрова Мутафчиева е дъщеря на Петър Стоянов   Мутафчиев и Надежда Трифонова Мутафчиева. Петър Мутафчиев (1883 – 1943 г.) е български историк византолог и специалист по средновековна история, член на БАН от 1937 г., редовен професор в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ от 1937 г. Той е син на Стоян Милчев Мутафчиев (Комитата), хъш и опълченец от Трета Опълченска дружина, ранен в битката при Стара Загора, почетен гражданин на град Габрово. Първоначално Петър Мутафчиев учи в Габрово, Плевен и Русе, известно време е учител в селата Пелишат и Кирилово, а през 1910 г. завършва Софийския университет. По-късно  взема участие в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, след което специализира византийска история и гръцка палеография в Института по византология и палеография в Мюнхен. През 1923 г. става редовен доцент в Катедрата по история на Източна Европа и Византия в Софийския университет, като до 1939 г. чете лекции по история на Сърбия, Румъния и Османската империя до ХVI век, а също и лекции по обща култура, социална история и българска история във Висшето военно училище. Автор е на редица научни трудове, сред които „История на българския народ“ том 1 и 2, „Българи и румънци в историята на дунавските земи“, „Из нашите старопланински манастири“, „Изток и Запад в Европейското средновековие“, „Лекции по история на Византия“ в два тома, „Лекции по история на културата“.

Майката на Вера Мутафчиева – Надежда Захариева Трифонова, е родена на 26 септември 1901 година във Враца. В нейния род също има забележителни личности като д-р Христо Йорданов – първият български инженер-химик, защитил докторат по индустриална химия в Рощок, Асен Йорданов – авиоконструктор, Мариола Йорданова – куриер на букурещките емигранти, изпълнявала поръчки на семейство Обретенови и укривала Стефан Стамболов и т. н. Надежда Трифонова завършва история, средновековна археология и византология в Софийския университет. Младата и влюбена в своя професор студентка сключва брак с Петър Мутафчиев на 2 април 1928 г. От брака им се раждат две деца – Вера и Боян.

Вера Мутафчиева е родена на 28 март 1929 г. в София. Още в ученическите си години дава заявка за изключителни интелектуални заложби – чрез частни уроци усвоява немски и френски език, самостоятелно изучава италиански и английски, а в училище – гръцки и латински език. Тя е на 14 години, когато баща ѝ Петър Мутафчиев умира от рак. Четири години след неговата смърт (през 1947 г.) се записва студентка по история в Софийския университет, като паралелно с лекциите и изпитите по история изучава и османотурски език. Липсата на средства я принуждава да напусне редовното обучение и да продължи задочно, като междувременно започва работа в Ориенталския отдел на Народната библиотека в София. През 1951 г. завършва обучението си в университета, но продължава работата си в библиотеката (вече като асистент) до 1955г., след което от 1955 до 1958 г. е аспирант по османска история към БАН и защитава дисертация на тема „Феодалната рента в Османската империя през XV – XVI век.“. Работата ѝ в Народната библиотека, и особено в БАН, ѝ дават възможност да се запознае с богатството от нови извори за неизвестни до момента страници от българската история. В Института по история се създава Комисия за превеждане и издаване на османотурски документи. Въз основа на тях Вера Мутафчиева  разширява информацията, вложена в нейната дисертация и публикува обширна студия „Феодалната рента, присвоявана от ленния държател в Османската империя с оглед на нашите земи през XV – XVII век“ (ИИБИ, Сф., 1957 г.). Според Страшимир Димитров (статията му „Професор Вера Мутафчиева“) именно тук се проявява нейният мощен изследователски дух, който върху основата на новоиздирени документи проверява съществуващите мнения, потвърждава или опровергава наложени в историята становища за мюсюлманските и за бюлковите чифлици, разяснява всички данъци и налози, които османската държава предоставя на техните владетели. През 1961 г. в статията си „Към въпроса за състава и облика на османската феодална класа през XV – XVI век“, въз основа на нов документален материал, Вера Мутафчиева оспорва становището на О. Баркан (турски историк), че османските спахии и сановници били обикновени чиновници на държавата, поради което не трябвало да се говори за феодална система в империята. Използвайки обнародвани документи от самия Баркан и издирени от нея документи, тя доказва, че истинският робски труд на военнопленниците българи, сърби, гърци и албанци е използван в селското стопанство в земите на султана и неговите сановници, като с течение на времето, откъсвайки ги завинаги от родните им места, ги помохамеданчвали и асимилирали. Особено стойностна разработка в сферата на османистиката представлява монографията на Вера Мутафчиева „Аграрните отношения в Османската империя през XV – XVI век“ (1962 г.).

Изреждам само част от научните трудове на Вера Мутафчиева до проблемната 1969 г., в която според разсекретените документи на ДС тя е вербувана като агент в Първи отдел на Шесто управление на Комитета за държавна сигурност с псевдоним „Атанас“. Преди 1969 г, когато Вера Мутафчиева е вербувана за агент, тя не само има значим принос в българската наука, но вече е обогатила родната ни белетристика с най-хубавите си романи: „Летопис на смутното време“ (1965 – 1966 г.), „Случаят Джем“ (1967 г.), „Последните Шишмановци“ (1969 г.). В своята книга „Държавна сигурност – мит и реалност“ (Сф., 2016 г., издателство Албатрос) на стр. 113 Бончо Асенов отбелязва: „Държавна сигурност, когато е избирала да вербува своите агенти, се е насочвала към най-добрите, най-интелигентните, най-стойностните хора от различните области  на обществено-политическия, икономическия и културния живот на страната.“ Явно е, че Вера Мутафчиева е привлякла вниманието на служителите на ДС не толкова заради забранените научни трудове на баща ѝ или заради това, че и брат ѝ  Боян Мутафчиев, и съпругът ѝ Атанас Славов са невъзвращенци, избягали в капиталистическа Европа, а по-скоро заради интелектуалния ѝ капацитет, който би бил полезен за изпълнението на важни секретни мисии в конкретния исторически момент. Като се има предвид, че началото на т. нар. възродителен процес отнасяме към 1970 година, явно е, че учен от калибъра и с познанията на Вера Мутафчиева в областта на османистиката би бил много полезен. Особено във времето, когато се разгръща протурската националистическа пропаганда у нас, която се насочва към българомохамеданите от Смолянския край и граничните райони, както и към ромите. Турските разузнавателни, дипломатически и консулски служби в Пловдив, София и Бургас отдавна са създали своя агентура, която инициира агитация за установяване на българските турци в „майка Турция“. Към края на 70-те години драстично се увеличава броят на етноса в резултат на смесени бракове с българомохамедани и цигани, като децата им се записват с арабско-турски имена. Турция започва да говори за статут на автономия по смисъла на международните конвенции и договори, което би дестабилизирало българската държава. А България и Турция в този исторически момент участват в два противоположни военно-политически блока (Варшавският договор и НАТО), между които се води необявена война за надмощие над това население. В тази обстановка познанията на Вера Мутафчиева за историята и психологията на етническите турци са били изключително необходими на специалните служби, за да се овладее положението и да не се стига до реални военни сблъсъци, макар и с локален характер, който може да прерасне в нещо по-голямо. Неслучайно голяма част от самото турско население е било вербувано в агентурния апарат, но по-голямата част от тях всъщност са били двойни агенти, т. е. имали са благословията и на „майка Турция“, защото чрез тях са получавали информация, полезна за турското разузнаване. Турските разузнавателни служби изграждат свои специални организации като Институтът за проучване на турската култура (1961 г.), Институтът за проучване на Югоизточна Европа (1970 г.), Асоциация за култура и солидарност на родопските и дунавските турци (1971 г.), Дружество за защита и подкрепа на балканските турци (1985 г.). Акцентувам тази информация, която вероятно има отношение към вербуването на видната българска османистка Вера Мурафчиева през 1969 г., като контрапункт на твърдението на Милена Фучеджиева в статията ѝ „Привидно Вера Мутафчиева“ („Площад Славейков“, 10. 08. 2016 г.): „Страхотен ум, личност, жена, получила всяка възможна най-висока награда на старото и новото време. Колос. Поетеси с лопата да ги ринеш, но тя е една от малкото жени-романистки в соц литературата. И остава хипотезата, че е била колос в работата си, а извън нея и много навътре в себе си е била подъл и страхлив човек. Осъзнавайки под принуда периметрите на капана на соц обществото, тя прагматично решава да приеме всички дяволски изкусителни предложения, при положение, че така или иначе дели легло с Мрака. Амбицията на Мутафчиева е най-силната ѝ движеща сила.“ Единствено вярната информация в тази помия, излята върху човек, който вече не може да се защити (Вера Мутафчиева умира на 9 юни 2009 г.), е свързана с характеристиката ѝ като учен. Много е вероятно ДС да е използвала и като средство за натиск при вземането на нейното решение особеностите на семейната ѝ среда, още повече че изборът на агентурния псевдоним „Атанас“, съвпадащ с името на бившия ѝ съпруг, до известна степен може да се тълкува и като акт на отмъщение. Не е било лесно в ония времена да бъдеш дъщеря на народен враг, съпруга и сестра на невъзвращенци. Неслучайно самата Вера твърди, че “животът така хубаво опича човека с годините, че го превръща в кирпич“. В никакъв случай обаче не мога да се съглася с твърдението на Милена Фучеджиева, че „голямата писателка е развила сценария на живота си, минавайки границите на съвестта в мръсна игра със съдбата на нищо не подозиращи хора“. Самият факт, че досието ѝ от 4 тома е унищожено (или скрито!) показва ясно, че тя не се е занимавала с дребнави клюкарски историйки, а вероятно нейната работа като агент на ДС има значение и в сегашната сложна международна обстановка на Балканите, защото България и Турция и днес стоят от двете противоположни страни на границите на Европейския съюз. А относно наградите, получени от Вера Мутафчиева „в старото и новото време“, най-убедителни за Милена Фучеджиева биха били имплицитно вписаните отговори на реторичните въпроси на Бончо Асенов в книгата му „ДС – мит и реалност“, отнасящи се не само за Вера Мутафчиева, а и за мнозина други: „Държавна сигурност ли ги направи национално и международно известни писатели, режисьори, сценаристи, диригенти, певци, художници, актьори, продуценти? Ние ли им писахме дисертациите, книгите и учебниците, режисирахме филмите, рисувахме картините, създавахме и водихме телевизионните и радиопредавания?“ (стр. 170). В статията си „Привидно Вера Мутафчиева“ Милена Фучеджиева твърди, че „Вера Мутафчиева е една от най-големите български рани“, че тя може би е умряла „от невъзможността да живее във вече публичен срам“ и че заявлението ѝ по повод осветяването ѝ като агент – „Пет пари не давам.“ – е лъжа, защото умира точно една година след това. Мисля, че Вера Мутафчиева носи много по-голяма рана в душата си, и то в продължение на 25 години. От брака си с Атанас Славов през 1954 г. тя ражда двете сестри близначки Яна и Рада. През 1984 година Яна, с талант на бъдещ обещаващ художник, по неизвестни причини се самоубива, скачайки от етажа на семейния им апартамент. Знам какво означава да носиш в душата си такава разяждаща болка! А Вера я носи цели 25 години! Никакви успехи, никакви национални и международни награди не могат да върнат дъщеря ѝ, нито да компенсират почернените ѝ дни и нощи като майка. И ако мнозина след това говорят за нейната уникалност  не само като творец, но и като начин на живот („ Пушеше по две кутии цигари на ден и пиеше редовно алкохол.“ – Мара Петрова във „Вера Мутафчиева угасна 25 години след дъщеря си“), тази особеност на нейния бит си има своето психологическо обяснение. Животът наистина я изпича като кирпич, тя се чувства по-сигурна в храма на собствените си творби, отколкото сред фалшивите приятели и подмазвачи, които се опитват да блеснат в общественото пространство чрез близостта си с нея. Наскоро прочетох новоизлязлата мемоарна книга на Божана Апостолова „Душа в душата“, посветена на приятелството ѝ с Вера Мутафчиева, където в рамките на десетина рехави страници непрекъснато се внушава на читателя пристрастеността на Вера към алкохола:„…двечките седяхме в същата тази кухничка, пиехме ракия и си говорехме за какво ли не.“; „Тя сядаше скромно в едно сепаре, затрупана от погледите на посетителите, и чак след първата ракия започвахме да си говорим съвсем естествено.“; „Останахме сами с Вера. Тя си напълни чашата с ракия, подавайки ми шишето.“; „Разговорът бързо приключи. Вера остави слушалката, наля си нова чаша, изпи я на екс и я напълни отново.“; „Още с влизането в Пловдив заведох Вера в ресторант „Хемингуей“. Няколко ракии щяха да я поотпуснат, да я поуспокоят – един вид да я предразположат за връчването на наградата.“; „И както кротко си пиехме питиетата отново в „Хемингуей“, заприиждаха журналисти“; Този зеленчук, Божанче, хвърли в първия контейнер за боклук. (…) Само виж да не е останала между цветята някоя бутилчица ракия. Тя е за горе.“; „Няма проблеми!“, отговорих смеейки се. Бях решила, че е изпила едно питие и е в особено състояние на духа. След това се пошегувах: „Ти умри, после лесна работа, ще те кремирам.“

Истинските приятели на Вера Мутафчиева никога не биха си позволили подобни внушения. По повод на нейния 70-годишен юбилей приятелката ѝ от детинство Елка Константинова споделя, че тя е не само талантлив писател и сериозен учен, но и изключително силен човек: „Способността ѝ да овладява емоциите си, да е господар на поведението си, да запазва достойнството си и да поддържа бодър интелекта си дори в най-трагичните обстоятелства е удивителна и рядко срещана сред жените способност. Познавайки драмите на личния ѝ живот, зная, че силният ѝ дух всичко може да преодолее. Никога няма да забравя Вера като бременна, с огромния си корем, който ѝ пречеше да вижда краката си, но това не я затрудняваше да тича и да работи до момента на раждането на двете си близначки. Тогава тя беше много бедна, боледува дори от скорбут от недояждане, но героично изхрани и отгледа сама децата си. По-късно, когато беше вече материално добре, тя преживя редица нещастия пред очите ми – още от ранната смъртна изключителния ѝ баща – смъртта покоси безмилостно един след друг няколко от най-близките ѝ хора. Майка ѝ – енергичната и винаги бодра леля Надя – беше сгазена на пешеходната алея близо до Верини от лека кола, нататък аз нямам сили да разказвам за нещастията, които се сгромолясаха върху Верината глава. (…) За мене тя е белязана от Бога личност. (Елка Константинова, „Духовният стоицизъм е по-силен от живота“, Литературен форум, 30 март – 5 април 1999 г., брой 12).“

Изминали са само 10 години от смъртта на тази изключителна българка – учен, изследовател, белетрист, мемоарист, есеист и сценарист, която в своето ограничено жизнено време е била създател и директор на Центъра за древни езици и култури, директор на Българския изследователски институт в Австрия, заместник-председател на БАН, председател на Агенцията за българите в чужбина, създател и ръководител на Издателския съвет към Националния дарителски фонд „13 века България“, член на Съюза на българските писатели и секретар на секцията по белетристика, член-учредител на Сдружението на българските писатели. Какъв мощен дух и неизчерпаема жизнена енергия е имала тази невероятна жена! И колко хули и словесна помия е излята върху името ѝ за тези десет години след нейната кончина! Убедена съм обаче, че след един век безкомпромисният съд на историята отдавна ще е предал на ветровете на забравата политическите пристрастия, мнимите приятелства и случайните познанства, ще е изтрил от книгата на живота коварните злословия на дребнавите ограничени умове, всички изпитания от личното битие на Вера Мутафчиева ще са избледнели и в съкровищницата на българската и на световната цивилизация ще останат само златните щедри плодове на  нейния  невероятен творчески Дух в сферата на науката, белетристиката, есеистиката, мемоарните ѝ книги и сценарии на едни от най-хубавите български исторически филми.

Всичко казано до тук потвърждава горчивата истина, че българинът не умее да цени своите велики личности. Затова и в очерка си „Вера Мутафчиева. Цял живот лишена.“, включен в поредицата „Женски поглед върху женската литературна класика“ на списание „Biograph”, Здравка Евтимова, председател на българския ПЕН-клуб, отбелязва:

„Ако Вера Мутафчиева беше родена в други географски ширини, където родният език на хората е английски, немски, френски или испански, те щяха да са издигнали паметник на тази писателка във всеки по-голям град на страната; името ѝ щеше да се произнася с възторжен шепот от младите хора по университетите. Днес в родната ѝ страна тя е забравена, подминавана, както туристът подминава малко задрямало градче по пътя си към големите атракции.“

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ПО СВЕТА И МАГДА БЕЛЛО
Next post НЕДЯЛКА АРНАУДОВА /РАЗКАЗ