ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В СБП

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ     ЗАЯВЛЕНИЕ От…………………………………………………… (три имена по лична карта и псевдоним, ако има такъв) ЕГН………….............. Адрес:…………………………………….. Телефон:…………………………..;...

ДИАНА Я. ПАВЛОВА /СТИХОВЕ

Диана Янкова Павлова е родена в Пловдив. Завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – специалност Българска филология. Преподавател по български език и литература, кореспондент на в.„Словото...