БЪЛГАРО-РУСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРОЗАИЦИ И ПРЕВОДАЧИ

Българо-руски конкурс за млади прозаици и преводачи, посветен на 140-годишнина от началото на Руско-турската Освободителна война

Учредители на конкурса са: Литературният институт „А. М. Горки” и Съюза на българските писатели, със съдействието на  Посолството на Република България в Руската федерация, АНО «Институт перевода», вестник «Литературная газета», филологическият факултет и факултетът за чужди езици и регионознание на МДУ „М.В.Ломоносов” и фондация «Устойчиво развитие за България».

В конкурса за творба могат да участват автори, пишещи на български език или руски език независимо от страната, в която живеят. Приемат само непубликувани творби ( в това число и в Интернет). Всеки участник може да предложи само една своя творба.

В конкурса участват прозаични творби с различна жанрова форма на български или руски език с обем не повече от 15 000 знака, тематично свързани с историята на българо-руските културни и исторически връзки.

Първи тур (получаване на творбите) – до 15 юли 2017 г. /23 ч. 59 м./

Отначало се определя разширен списък на конкурса (до 8 /осем/ участника от всяка страна), а след това по 4 /четири/ финалиста от всяка страна.

***

В конкурса за преводачи могат да участват студенти, аспиранти, млади хора, владеещи руски език на възраст до 40 години.

Желаещите следва да подадат заявка до 10 юли 2017 година като укажат:  име, презиме, фамилия, държава, дата на раждане, местоживеене, степен на владеене на руски език, предишни публикации на преводи (ако има такива), телефон и електронен адрес. Всички, изпратили заявка за участие, получават за  превод няколко разказа с неголям обем от съвременни руски писатели, от които самостоятелно избират един, който превеждат.

След определяне на разширения списък на преводачите (до 8 човека) се подбират 4 (четирима) финалисти. Финалистите превеждат (по жребий) произведение от руските автори, влезли в краткия списък на финалистите в конкурса за автори. За информация всеки преводач получава всички текстове на авторите-финалисти.

С участието си в конкурса, преводачите се ангажират с безплатен превод на произведението, а така също и на съпровождащите го материали (сведения за автора и рецензия на произведението) за следваща публикация.

Сред работите на преводачите-финалисти се определят победители, които се награждават с материална премия. Всички преводачи, влезли в разширения списък, получават сертификат на участник в руско-българския литературен конкурс.

***

След приключването на втория етап на конкурса журито определя победителите и призьорите – български и руски прозаици (по 4 /четири/ човека от всяка страна).

Първа премия  – 1000 евро.

Втора премия – 500 евро.

Поощрителни премии – по 250 евро за двама финалиста.

***

За преводачите (по 4 /четири/ човека от всяка страна) също са определени премии:

Първа премия  – 1000 евро.

Втора премия – 500 евро.

Поощрителни премии – по 250 евро за двама финалиста.

Финалът на конкурса ще се проведе в СОК „Камчия” под формата на литературен семинар по проблемите на развитието на съвременната проза и художествен превод в края на септември  – началото на октомври 2017 г. Пребиваването  на участниците е за сметка на приемащата страна. Транспортните разходи са за сметка на организаторите на конкурса.

Срокове за провеждане на конкурса

Първи тур (получаване на произведенията) – до 15 юли 2017 г. /23 ч. 59 м./

Втори тур – обявяване на резултатите – до 1 септември 2017 г.

След приключване на конкурса ще бъде издаден двуезичен сборник с произведенията на финалистите.

Ред за изпращане на конкурсните материали

За участие в конкурса творбите се изпращат по електронна поща до 15 юли 2017 г. вкл. Заявените материали се състоят от следните отделни файла:

1) заявление за участие (без заявление не се приемат, наличието на заявление означава съгласие с условията на конкурса); в заявлението се посочват: фамилия, име и презиме на автора на творбата, дата на раждане, адрес на живеене (пощенски  адрес), телефон, и електронен адрес (название на файла  по форма: фамилия на участника_заявка: например: Трофимов_ заявка);

2) кратка автобиография и списък на публикациите (название на файла по форма: фамилия на участника _ био; например Трофимов_био);

3) конкурсна творба (название на файла по форма: фамилия на участника_ _ название на творбата – първите две думи; например Трофимов_Горный воробей).

След изпращане на материалите е необходимо да се получи съобщение отговор с потвърждение на получаването.

Работите се оформят в Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman 14, кавички «елхичка».Страниците на работите следва да се номерират. На титулната страница е необходимо да се посочи: фамилията, името и презимето на участника в конкурса, псевдонима (ако ползва такъв), названието на творбата.

Представените за конкурса творби няма да бъдат заплащани, връщани и рецензирани.

***

Желаещите да участват в конкурса за преводачи представят следните материали във форма на отделни файлове

1) заявление за участие (без заявление работи не се приемат, наличието на заявление означава съгласие с условията на конкурса); в заявлението се посочват: фамилията, името и презимето на автора на превода, дата на раждане, местоживеене (пощенски адрес), телефон, електронен адрес;

2) кратка автобиография и списък на публикациите.

Всички материали за участие в конкурса  се изпращат на електронния адрес: sbgp@abv.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НАГРАДАТА „МИЛОШ ЗЯПКОВ” ЗА 2017 ГОДИНА
Next post ВРЪЧИХА ВАЗОВАТА НАГРАДА ЗА 2017 ГОДИНА