XI НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“

 Община Мездра, Съюзът на българските писатели и Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” обявяват XI Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”.

 

Регламент на конкурса:  

 

  • Конкурсът е анонимен.

 

  • Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра.

 

  • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

 

  • Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

 

  • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.

 

  • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

 

  • Разказите се изпращат до 31 май 2022 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

 

  • Отчитането на конкурса ще стане на 25 юни 2022 г.

 

  • Ще бъдат връчени следните награди: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр.10, 2022
Next post КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА“