Присъдиха наградата на името на Кирил Христов на Благой Димитров

Втори национален литературен приз след "Академик Николай Лилиев" бе възроден по инициатива на Съюза на българските писатели, Министерството на културата и издателство "Захарий Стоянов" със...

Председателят на СБП Боян Ангелов гостува на Разград

Организатор на срещата с председателя на СБП бе писателската общност на Разград: членове на СБП, членове на Сдружението на писателите, свободни писатели нечленуващи, представители на...

СБП И АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ СЪС СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Това обяви изпълнителният вицепрезидент на Алианц България Холдинг Стефан Стефанов при откриването на изложбата на петото издание на „Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура...