АВТЕНТИЧНАТА ПРОЗА НА БАНКО П.БАНКОВ

Никола ИВАНОВ   Хвърляйки общ поглед върху разказите, новелите и повестите  на Банко П. Банков се  убеждаваме, че в тях преобладава автобиографичното. Местата, където се...

МОТИВЪТ ЗА СМЪРТТА В ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ЙОРДАН АТАНАСОВ

Лалка ПАВЛОВА   МОРФЕЙ И МОТИВЪТ ЗА СМЪРТТА В ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ЙОРДАН АТАНАСОВ         (стихосбирката му „Машина”, изд. „НЧ Даскал Петър Иванов”,...

„МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА…“

Георги Н. НИКОЛОВ   „Стихоанализа“ е озаглавила най-новата си засега поетична книга Наталия Недялкова, дело на издателство „Либра Скорп“, Бургас. В нея авторката разкрива градацията...

ЗА ПОЕЗИЯТА НА АНДРЕЙ АНДРЕЕВ (1943 – 2021)

Георги Н. НИКОЛОВ „ЗЕМЯТА  ПРЕЗ  ВСЕЛЕНАТА  ПЪТУВА…” Във всички епохи литературата е плод на възприятия, оценъчност и художествена интерпретация в рамките на обществото. И като...