МНОГОПЛАСТОВОСТ И МНОГОБАГРЕНОСТ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНЖЕЛА ДИМЧЕВА

Благовеста КАСАБОВА     Анжела Димчева се изявява в редица литературни направления – поезия, литературна критика, публицистика, есеистика, документална проза. Тя е и активен журналист...

БОЯН АНГЕЛОВ И НЕГОВИТЕ „П(Р)ОСВЕЩЕНИЯ“

Лалка ПАВЛОВА               Новата стихосбирка на Боян Ангелов грабва вниманието на интелигентния български читател още с оформлението на корицата – погледът му е прикован...

РАЗКАЗВАЧ, НАМЕРИЛ ЗЛАТНАТА ЖИЛА НА ТЪГАТА

Здравка ЕВТИМОВА     Литературата е шестото сетиво, без което останалите пет не биха могли да съществуват и да функционират пълноценно. Имам предвид литература, която...

ЗА ЧОВЕКА – С ОБИЧ И НЕГОДУВАНИЕ

Благовеста КАСАБОВА     Романът на Здравка Евтимова „Резерват за хора и вълци“ е пълнокръвно, автентично, образно-метафорично отражение на реалната ни действителност днес. Герои и...