„МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА…“

Георги Н. НИКОЛОВ   „Стихоанализа“ е озаглавила най-новата си засега поетична книга Наталия Недялкова, дело на издателство „Либра Скорп“, Бургас. В нея авторката разкрива градацията...

ЗА ПОЕЗИЯТА НА АНДРЕЙ АНДРЕЕВ (1943 – 2021)

Георги Н. НИКОЛОВ „ЗЕМЯТА  ПРЕЗ  ВСЕЛЕНАТА  ПЪТУВА…” Във всички епохи литературата е плод на възприятия, оценъчност и художествена интерпретация в рамките на обществото. И като...

135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОРА ГАБЕ

Лалка ПАВЛОВА     ДОРА ГАБЕ И НЕЙНИТЕ „ТЕМЕНУГИ” В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИЯ  СИМВОЛИЗЪМ   Модернизмът в нашата национална литература, като нов естетически модел на...

ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПО СВЕТА

Георги Н. НИКОЛОВ Хрониката на новобългарската печатна книжнина и създаването на национална литература у нас са проучвани в различно време и от достатъчен брой изследователи....