КАК НРАВСТВЕНИЯТ РАЗПАД ПОГУБВА ЧОВЕКА…

Продрум ДИМОВ   Това се е постарал да ни илюстрира със своя интересен словесен художествено-естетически арсенал Стоян Георгиев от Бургас в новото издание на сборника...

ДУХОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Член-кор. проф. д.н. Иван ГРАНИТСКИ   БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“   Заседание № 2, 2023...

ИЗМЕРЕНИЯТА НА ДУАЛИЗМА В РОМАНА „СТРАННИЯТ РИЦАР НА СВЕЩЕНАТА КНИГА“ ОТ АНТОН ДОНЧЕВ

Лалка ПАВЛОВА   (преработено и допълнено издание, изд. „Захарий Стоянов“, 2017 г.)             Дуализмът (от латинското duo, dualis – две, двойствен) е философска или...

МОНОГРАФИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНЖЕЛА ДИМЧЕВА

МОНОГРАФИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ „ДИПЛОМАЦИЯ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРА“  НА АНЖЕЛА ДИМЧЕВА     На 16 януари 2023 г. в галерия-книжарница „София-прес” беше представено монографичното изследване „Дипломация чрез литература”...