search
top
Currently Browsing: Рецензии

„ПЪТУВАТ ОБЛАЦИ КАТО КЕРВАНИ…“

Георги Н. НИКОЛОВ   Творческата лаборатория на всеки автор е храм, в който екзистенциалната мъдрост поставя личността на различен пиедестал. При едни тя е приземена, реалистична, дори натуралистично откроена върху фона на отредената й битност. При други е обожествена, безплътна, зареяна в пространство и време. Орисана на безсмъртие, без ясна цел за съществуването си, освен да се откъсне от тегобите на... read more

ТВОРЧЕСТВОТО НА ПАВЕЛ МАТЕВ

Панко АНЧЕВ    ИЗПИТАНИЯТА НА 50-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК, ЛИТЕРАТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ПАВЕЛ МАТЕВ                                  1. Литературата на 50-те години на ХХ век е най-слабо изследвана и най-неточно и едностранчиво оценявана. Тя остават някак „притисната“ между размирните 40-те и все повече оспорваните днес 60-те години. Сенките на двете десетилетия я затъмняват и й придават второстепенната роля... read more

ЛИТЕРАТУРНИТЕ СЮЖЕТИ И ЕНЕРГИЯТА НА ВРЕМЕТО

Панко АНЧЕВ   Поезията на Асен Разцветников   1. През двадесетте години на ХХ век, непосредствено след края на Първата световна война, когато българската литература и култура преодоляват модернизмите утвърдили се  в тях в края на ХIХ и началото на новия век, се вижда колко дълбока и трудно заличима е тяхната следа – и като образност, и като начин на мислене. Няма как да не е така, понеже модернизмите са... read more

ЕХО ОТ АНХИАЛО

Трети септември! Годината е 1899. Знакова година за един млад телеграфист и паметен ден за Анхиало… В градчето край морето пристига Пейо Тотев Крачолов. Той вече е направил първите си стъпки като лирик… На другия ден започват тежките му дежурства пред телеграфа в местната пощенска станция. И сега го виждам, загледан в приливите и отливите на Голямата вода… Той вече е прихванат от нея. Цялата му същност ще... read more

БАРОМЕТЪР НА ЖИВОТА В СЕВЕРОЗАПАДА

Юлий Йорданов е автор, който е добре познат на своите читатели от Северозападна България. Че и не само в нея.  Автор е на 13 книги, което показва неговата творческа плодовитост. Познат преди всичко като журналист с будна гражданска позиция, Юлий Йорданов проявява слабост към историята, към онези дейци от родния край, дали своя принос за свободата, за развитието на читалищното и музейно дело, за... read more

« Previous Entries

top