search
top
Currently Browsing: Рецензии

 ВЪВЕДЕНИЕ В ИВАН ВАЗОВ

Панко АНЧЕВ                                                                                1. Иван Вазов не може да бъде четен, изучаван, тълкуван и оценяван, както се четат, изучават, тълкуват и оценяват другите български писатели от модерната епоха. Защото не е като тях. Той е началото и краят на националната ни литература; без него тя не може да съществува, разпада се и дори обрича на смърт родилата я... read more

СВЕТЛИНА ЗА ДУМИТЕ И ДУМИ ЗА СВЕТЛИНАТА

Йото ПАЦОВ   Неблагодарната задача да се направи преглед на представените за участие в годишния литературен преглед на Съюза на българските писатели книги до голяма степен бе компенсирана за мен от възможността да се срещна с качествени автори, с някои от тях за пръв път, с истински таланти, с блестящи разказвачи. За съжаление имаше и книги, в които авторското самочувствие бе неизмеримо по-голямо от... read more

ХУМОРЪТ И САТИРАТА ТРЯБВА ДА ЛЕКУВАТ НЕДЪЗИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Кирил НАЗЪРОВ   Хуморът и сатирата присъстват в нашия фолклор от дълбока древност.  През вековете народът ни е създал и съхранил безброй остроумни и мъдри пословици, поговорки, анекдоти с хумористично и сатирично съдържание. Българската хумористично-сатирична литература води началото си от Възраждането. Нейни основоположници са Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Алеко... read more

БЪЛГАРСКИЯТ РОМАН В ТЪРСЕНЕ НА СВОЯ ОБЛИК И ОБАЯНИЕ

Мартен КАЛЕЕВ   Нека да е ясно още в самото начало – написаното от мен не е нищо повече от мнение. Каквото и да е то за различните бъдещи тълкуватели, за мен винаги ще е израз единствено на честното и окуражително отношение, без претенции за оценъчен радикализъм. Убеден съм, че лековатите и конюнктурни хвалби не са въздигнали никого, защото ние всички се нуждаем от честност във вечните ни несъвършенства... read more

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИТЕ КНИГИ – 2019

 Иван Д. ХРИСТОВ    Литературна дискусия   Критиката е безстрастна и обективна оценка за литературни факти, автори и явления. В нея се отразява не само разглежданото литературно произведение  и автор, но и ерудицията, естетическите позиции и критерии на литературния критик. Тя е призвана да стимулира появата на високохудожествени и значими произведения и отрича пошлото, елементарното и ниско... read more

« Previous Entries

top