45 ГОДИНИ ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ В ГАБРОВО

 

Дружеството на писателите – гр. Габрово се учредява по решение на бюрото на Съюза на българските писатели (СБП) като първо дружество в провинцията. Негови учредители са седем редовни и девет спомагателни членове, между които са: Орлин Василев, Станислав Сивриев, Андрей Германов, Слав Хр. Караславов, Димитър Стефанов, Кольо Атанасов, Иван Венков и др. На 20 април 1973 г. с решение К – № 17, Габровският окръжен съд вписва в специален регистър: Дружество на писателите – гр. Габрово като клон на Съюза на българските писатели. През септември същата година  се приема Правилник за целите и задачите на дружеството, утвърден от акад. Пантелей Зарев, председател на СБП, с цел да обедини в творческа организация членовете на Съюза и авторите с убедителни литературни прояви, които живеят и пребивават дългосрочно в Габровски окръг. Дружеството е на подчинение на СБП, има текуща сметка при Държавна спестовна каса, но не е отделна юридическа личност. От 2003 г. Дружеството на писателите – гр. Габрово е самостоятелно юридическо лице – нестопанска организация за обществена полза.

Председатели на Дружеството през годините са били последователно: Станислав Сивриев, Рангел Игнатов, Андрей Германов, Георги Пенчев, Петко Братинов, Минчо Г. Минчев (няколко мандата), Цонка Христова, Христо Мандев. Сред неговите членове са били литературните творци Димитър Стефанов, Кольо Атанасов, Стефан Фъртунов, Емил Розин, Генчо Витанов, Стоян Цонев и др.

Понастоящем дружеството на писателите Габрово наброява около  20 души. От тях има членове на Съюза на българските писатели и на Съюза на независимите български писатели.  Председател на дружеството сега е д-р инж. Христо Мандев, зам. председател е Минчо Г. Минчев и секретар-касиер Павлина Райкова.

Дружеството на писателите – Габрово издаваше годишен алманах за литература, изкуство и култура „Зорница”, като първият му брой е отпечатан през 1972 г. До 1989 г. алманахът е национално издание.

След промяната в 1989 г. до 1994 г. Дружеството не е функционирало. Загубена е финансовата издръжка и материалната база – Дом на писателите (реставрираната къща на поборника от Априлското въстание Тотьо Иванов). През 1994 г. Дружеството възстановява дейността си под  председателството на  Минчо Г. Минчев, а негови членове вече са авторите, живеещи в Габрово, Дряново и Трявна. Започва отново и издаването на алманах „Зорница”, като в периода 1999-2008 г. са издадени 9 броя. След това, поради финансови затруднения, отново се преустановява издаването на този алманах.

През 2005 г. Дружеството на писателите, с участието на Община Габрово и читалище “Априлов-Палаузов” учредява ежегодни Априловски награди за най-добра книга от местни автори (за поезия, за белетристика, за деца, краезнание и др.). На лауреатите се дават грамота, скромна парична  сума и статуетка (за цялостно творчество).

През 2013 година беше отбелязана тържествено 40-годишнината на Дружеството. След това усилията на ръководството на писателското сдружение бяха  насочени към повишаване популярността му в региона и подобряване на творческия му потенциал чрез организиране на литературни вечери, творчески портрети, премиери на книги, участия в конкурси, срещи с писатели и културно-просветни общности от региона и страната.

Литературното сдружение в Габрово навършва 45 години от създаването си. По този повод намеренията на ръководството му са да потърси средства за издаването на затруднилият го вече 9 години бр. 46 на Алманаха за литература, изкуство и култура „Зорница”. Да му пожелаем успех – заслужава го!

                                                                                              Христо Мандев – Хижар.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post 24 бр., 2018 – последен за полугодието – следващият брой – през септември
Next post НАПУСНА НИ ПОЕТЕСАТА МИЛА ЛАЗАРОВА