ОБРАЗЪТ НА БРЕГА В СТИХОСБИРКАТА „АКО ИЗОБЩО ИМА БРЯГ” ОТ БОЯН АНГЕЛОВ

Заглавието на стихосбирката на Боян Ангелов – „Ако изобщо има бряг” – оформено като питане с елементи на съмнение, предизвиква изключително много размисли, голяма част...