НАГРАДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

НАГРАДА НА НС НА БСП ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА „ГЕОРГИ КИРКОВ – МАЙСТОРА“   ОБЯВА     В изпълнение на решенията на Изпълнителното бюро...