ПОЗНАНИЕТО КАТО НРАВСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ

ПОЗНАНИЕТО КАТО НРАВСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ  –                                                                            ХХ Юбилейна Студентска научна конференция и изложба в УниБИТ с международно участие „Информация – Разум – Мъдрост” – 17 май...