КАТЕГОРИЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА – АНГЕЛИНА ЖЕКОВА

АНГЕЛИНА ЖЕКОВА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА – ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ   Самото понятие детска литература съдържа в себе си спецификата на този органически дял от общата...

КАТЕГОРИЯ ПУБЛИЦИСТИКА – ИВА НИКОЛОВА

ИВА НИКОЛОВА   ОТ МАТЕМАТИЧЕСКАТА КЪМ БИБЛЕЙСКАТА ОБОСНОВКА   Мощен залп от книжна продукция в жанровете публицистика, есеистика, мемоаристика, документалистика и историография за 2023 г....

КАТЕГОРИЯ ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА – КАТЯ ЗОГРАФОВА

КАТЯ ЗОГРАФОВА   ПРЕГЛЕД НА КНИГИТЕ С ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА НА СБП ЗА 2023 Числото на критическите книги е 18, като двама автори (Продрум Димов и...

КАТЕГОРИЯ РОМАН – НИКОЛАЙ ТАБАКОВ

НИКОЛАЙ ТАБАКОВ ТАЛАНТЪТ Е МАГИЯТА НА СЪТВОРЕНИЕТО   Имам честта да водя тази година литературната дискусия в жанра „роман". Талантливи писатели, талантливи книги. Двадесет и...