НЕУКРОТИМА ЖАЖДА ЗА ОБИЧ И ЖИВОТ

Продрум ДИМОВ   Какъв бодър и напорист въздух има новата стихосбирка на Спаска Попова „Горска нимфа”, която столичното издателство „АТЛ-50” предложи на читателската ни общественост....