ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА КОЛЬО НИКОЛОВ

 Проф. Симеон ЯНЕВ   В рамките на един отдавна замислен мой проект, озаглавен „Моето  поколение в литературата“ преди няколко години се свързах с Кольо Николов,...