АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ: МИСИЯТА НА ПРИОБЩАВАНЕТО

Проф. ДОРА КОЛЕВА       Да приобщава народа си към духа, въплътен в класическата и модерната европейска литература и култура – от това самосъзнание...