95 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОСТА СТРАНДЖЕВ

Иван Д. ХРИСТОВ   ХРАБРОСТТА ДА ЖИВЕЕШ Писателят Коста Странджев идва в литературата от строителните площадки. Живял и работил като журналист на един от най-големите...

МОИТЕ ПОЕТИ: УЧИТЕЛИ, СЪВРЕМЕННИЦИ

Проф. дфн ДИМИТЪР КЕНАНОВ   През 1963 г. във Велико Търново се открива  Висшият педагогически институт „Братя Кирил и Методий“, който през 1971 година  е...

135 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ РАЙНОВ

Чл.-кор. ИВАН ГРАНИТСКИ     НЕУМОРИМИЯТ ТЪРСАЧ НА ИСТИНАТА – НИКОЛАЙ РАЙНОВ   1 Николай Райнов е личност с особено място, с особена аура в...