ЗА НАЧАЛАТА НА БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КОМЕДИЯ

Ваня ДОБРЕВА   Генезисът на драматичния жанр в български условия е свързан с епохата на Възраждането: с писането и поставянето на комедии. Комедийният жанр представлява...