ПОКОРИТЕЛ НА ДУХОВНИ ВИСИНИ

Иван Д. ХРИСТОВ   Писателят Продрум Димов е неуморен радетел на духовността. Този дългогодишен орач на литературната нива има своето забележимо присъствие в съвременния ни...