„МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА…“

Георги Н. НИКОЛОВ   „Стихоанализа“ е озаглавила най-новата си засега поетична книга Наталия Недялкова, дело на издателство „Либра Скорп“, Бургас. В нея авторката разкрива градацията...