НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

НАГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЗА ЛИТЕРАТУРА  “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”   ОБЯВА През 2018 г., по повод на 120-годишнината от рождението...