ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПО СВЕТА

Георги Н. НИКОЛОВ Хрониката на новобългарската печатна книжнина и създаването на национална литература у нас са проучвани в различно време и от достатъчен брой изследователи....