90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР БАНДЕРОВ

Иван Д.ХРИСТОВ   ОТВЪД СИНИТЕ ПЛАНИНИ НА ПОЕТА  Самобитният поет Александър Бандеров е автор на повече от десет стихосбирки, сред които се открояват: „Денят е...