ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНАТА ЛИТЕРАТУРНА ДИСКУСИЯ В СБП

Стотици книги бяха получени за традиционната Годишна литературна дискусия на Съюза на българските писатели. След като докладите по жанрове бяха публикувани в бр. 17-18 на...