„ВМЕСТО ОГЛЕДАЛО“

Продрум ДИМОВ Така Димитър Милов е озаглавил своето юбилейно издание, което столичното издателство „Мултипринт“ предложи наскоро на читателската ни общественост. Авторът е посветил тази своеобразна...