ДУХОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Член-кор. проф. д.н. Иван ГРАНИТСКИ   БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“   Заседание № 2, 2023...