КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” СВИЛЕНГРАД, 2023

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД  СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ   ОРГАНИЗИРАТ   ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И...