ИЗМЕРЕНИЯТА НА ДУАЛИЗМА В РОМАНА „СТРАННИЯТ РИЦАР НА СВЕЩЕНАТА КНИГА“ ОТ АНТОН ДОНЧЕВ

Лалка ПАВЛОВА   (преработено и допълнено издание, изд. „Захарий Стоянов“, 2017 г.)             Дуализмът (от латинското duo, dualis – две, двойствен) е философска или...