МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ВЪЗСТАНОВЯВА ДЪРЖАВНАТА НАГРАДА „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“  

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ВЪЗСТАНОВЯВА ДЪРЖАВНАТА НАГРАДА „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“   Министерството на културата излиза пред българската общественост с предложение да бъде създадена и утвърдена една престижна...