ЗА ЧОВЕКА – С ОБИЧ И НЕГОДУВАНИЕ

Благовеста КАСАБОВА     Романът на Здравка Евтимова „Резерват за хора и вълци“ е пълнокръвно, автентично, образно-метафорично отражение на реалната ни действителност днес. Герои и...