ИВА СПИРИДОНОВА /БИОГРАФИЯ + СТИХОВЕ

Ива Спиридонова е родена в гр. Кюстендил. Висше образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски” като Магистър „Старобългаристика”, Бакалавър „Българска филология” и Бакалавър „Връзки с...