ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕПИЧЕСКА ПОЕЗИЯ

ОБЯВЯВАНЕ НА VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕПИЧЕСКА ПОЕЗИЯ „ПОЛК. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, Съюзът на българските писатели и Национален парк-музей „Шипка...