ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В СБП

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ     ЗАЯВЛЕНИЕ От…………………………………………………… (три имена по лична карта и псевдоним, ако има такъв) ЕГН………….............. Адрес:…………………………………….. Телефон:…………………………..;...