ЗА КРИТИКАТА И КРИТИЦИТЕ…

проф. Златимир КОЛАРОВ   Няколко пъти в последната година прочетох методологично неправилно построени рецензии и критични материали, отпечатани в реномирани научни списания, вестници и книги....