ИВАН Д. ХРИСТОВ /РАЗКАЗ

КРЪСТЕН ЗНАК                                                                                     Неспокоен бе сънят на Петър Шаров през тази нощ. Той се събуди призори, излезе на чардака и погледна звездното небе. Към...