ДУНАВСКИ РАЗКАЗИ… ИЛИ НЕСПИРНОТО ИЗТИЧАНЕ НА ДУНАВА

Владимир ЗАРЕВ   Със своите творчески усилия писателят променя действителността, нещо отнема от нея и нещо прибавя, допълва я със собствените си представи, размисли и...