90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН СПАСОВ

Продрум ДИМОВ БОЕЦЪТ ОТ ПЪРВАТА РЕДИЦА   Едва ли някои негови колеги, труженици на художественото слово, интелектуалци от неговия калибър, които изповядваха неговите сакрални нравствени...