АСЕН ЗЛАТАРОВ-АУРА  И ПИСАТЕЛСКИЯТ СЪЮЗ

Боян АНГЕЛОВ   Създаването на Писателския съюз през септември 1913 обуславя предпоставките част от българската интелигенция да осъзнае своето истинско предназначение през трагичното за Отечеството...