120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ

Юлий ЙОРДАНОВ Писателят, издигнал библиографията ни на европейски позиции В историята на българската библиографска наука името на професор Тодор Боров ще остане завинаги записано със...