КАЗАНОТО ОТЛИТА, НАПИСАНОТО ОСТАВА

Пенчо ЧЕРНАЕВ Преди години в мой отзив за големия роман на Павлина ПАВЛОВА "Спартак, гладиаторът" нарекох авторката "явление в българската белетристика". Както е обичайно, потекоха...