АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО „БЪЛГАРИЯ – КУБА“

В юбилейната година за българо-кубинските отношения Асоциацията за приятелство „България - Куба“ издаде книгата „С Куба в сърцата“ – сборник материали от живота на асоциацията....