НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЛАМАР“

СТАТУТ на Национална литературна награда „Ламар“   Националната литературна награда (НЛН) „Ламар“ е учредена с Решение № 985/30.07.2015 г. на Общински съвет - Троян със...