„ЕСКИЗИ ВЪРХУ ВОДАТА” – НЕВИДИМОТО, КОЕТО ОСТАВА

Анжела ДИМЧЕВА Виктор Мелник, „Ескизи върху водата”, поезия, изд. „Славянска литературна и артистична академия, Варна, 2013. Ако си представим, че поезията е едно от най-древните...