search
top

ЧЕСТИТО

read more

ЧЕСТИТ 24 МАЙ

Скъпи колеги – членове, приятели и симпатизанти на Съюза на българските писатели, Честит празник на Отечествената писменост, словесност, просвета и култура! Нека съхраним и пренесем напред любородното и признателно чувство  към делото на едноутробните свети братя Константин Кирил-Философ и  Методий, пазители на българското достолепие  и  покровители на Европа. Нека техните добротворни усилия светят... read more

 ВЪВЕДЕНИЕ В ИВАН ВАЗОВ

Панко АНЧЕВ                                                                                1. Иван Вазов не може да бъде четен, изучаван, тълкуван и оценяван, както се четат, изучават, тълкуват и оценяват другите български писатели от модерната епоха. Защото не е като тях. Той е началото и краят на националната ни литература; без него тя не може да съществува, разпада се и дори обрича на смърт родилата я... read more

СВЕТЛИНА ЗА ДУМИТЕ И ДУМИ ЗА СВЕТЛИНАТА

Йото ПАЦОВ   Неблагодарната задача да се направи преглед на представените за участие в годишния литературен преглед на Съюза на българските писатели книги до голяма степен бе компенсирана за мен от възможността да се срещна с качествени автори, с някои от тях за пръв път, с истински таланти, с блестящи разказвачи. За съжаление имаше и книги, в които авторското самочувствие бе неизмеримо по-голямо от... read more

ХУМОРЪТ И САТИРАТА ТРЯБВА ДА ЛЕКУВАТ НЕДЪЗИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Кирил НАЗЪРОВ   Хуморът и сатирата присъстват в нашия фолклор от дълбока древност.  През вековете народът ни е създал и съхранил безброй остроумни и мъдри пословици, поговорки, анекдоти с хумористично и сатирично съдържание. Българската хумористично-сатирична литература води началото си от Възраждането. Нейни основоположници са Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Алеко... read more

« Previous Entries Next Entries »

top