КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Вяра Аврамова 11 клас     Космосът – настояще и бъдеще Изготвила Вяра Аврамова 11 г клас                                                                         22 СЕУ „Г. С. Раковски“ - София...