„КОГАТО ИЗПАДНЕШ В ТРУДНИ СИТУАЦИИ, РАЗЧИТАЙ ЕДИНСТВЕНО НА ИСТИНАТА И Я БРАНИ ДО СМЪРТ“

АРЖЕНТИНСКИ, Иван (Иван Иванов Василев) (12.VІІІ.1910 – 1989)   Роден в с. Гагово, Търговищко. Завършва гимназия в гр. Попово. Като ученик членува в нелегални кръжоци...