ЧОВЕШКОТО – ЦЕЛ, ОБЕКТ И МИШЕНА

Александър ГОЧЕВ   Метафорите  на  културната  антропология,  историческа  “истина”  и идеологически манипулации   Като начало малко пояснение на терминологията. Културната антропология  в по-голямата част от...