ОРЕОЛ ОТ ГОРЕСТ И НАДЕЖДИ

Димитър БЕЧЕВ   Всяко време ражда своите литературни митове и илюзии. Образованият съвременник  отдавна гледа скептично на статистически прогнози, социологически проучвания, рекламни внушения, които девалвираха...